Sut mae creu

Côr Gobaith

Cynnal digwyddiad awyr agored yn saff

Canllaw arfer da ar gyfer pan fydd modd cynnal gweithgareddau yn ein cymunedau unwaith eto
B2CD7570-D811-40BB-94E9-83E033C8AFCB

GIFs newydd Bro360!

Bro360 yn rhyddhau cyfres o GIFs Cymraeg
Screenshot-2021-03-18-at-16.03.15

Sut mae creu eich podlediad cyntaf?

Llwyth o gynghorion ar sut mae cynllunio, recordio a golygu podlediad gan Aled Jones, Y Pod

Sut mae cofnodi’r stwff sy’n codi mewn cyfarfodydd ar-lein?

Bwrdd gwyn ar Zoom, google docs a Miro sydd dan y chwyddwydr

Disgrifiad rôl: ‘Swyddog Cyfyngau’ mudiadau

“Defnyddio’r cyfryngau sydd gyda ni, i roi ein clwb ar y map”

Sut mae creu stori ar dy wefan fro?

Gelli di gyfrannu fideo, oriel luniau, clipiau sain neu straeon ysgrifenedig mewn 5 cam syml.

Tips tynnu lluniau, gan Betsan Haf Evans

"Mae pobol yn hoffi gweld lluniau o bobol" a chynghorion eraill gan y ffotograffydd proffesiynol.

Beth sy’n gwneud stori fideo dda?

Cyngor i'ch helpu i greu'r straeon lleol yna sydd *angen* eu dweud
Imovie

Apiau golygu fideo ar dy ffôn symudol

Rhestr o apiau golygu fideo sydd ar gael yn rhad ac am ddim.

Sut mae mynd ati i ‘sgwennu a strwythuro stori?

Mae'n debyg ei bod yn cymryd tair eiliad i rywun benderfynu a yw am ddarllen stori newyddion...