Sut mae creu

Sut mae golygu stori ar wefan fro?

Tips defnyddiol i bawb sy'n golygu straeon ar wefannau bro.

Creu ar dy wefan fro – mae mor hawdd!

Paid ag ofni'r dechnoleg! Gelli greu cyfrif mewn 37 eiliad a chreu dy stori gyntaf mewn chwinciad!

Hoffi, rhannu a chreu er lles ein broydd – tips cyfryngau cymdeithasol

Sut gallwn ni fanteisio ar Twitter, Instagram a Facebook i wneud gwahaniaeth yn lleol?

Sut mae rhannu dolen ar wefan fro?

Gair o gyngor ar gopïo URL i wefan arall

Sut mae gosod y papur bro ar-lein?

Dau gam i'w dilyn i gyhoeddi rhifyn diweddaraf eich papur bro ar-lein

Tasg fach #3 – sgwennu pwt o stori gryno

Dyma dy gyfle i gyfrannu at ffrwd 'diweddaraf' newydd sbon dy wefan fro

Tips gweithio’n ddigidol o adre – ap Zoom

Tips ar ddefnyddio ap Zoom i gadw cysylltiad gyda’n cyd-weithwyr

Sut mae darlledu ar Facebook Live?

Cyngor i bawb sydd am ddarlledu gwersi, myfyrdodau, gigs ac ati'n fyw i gynulleidfa adre

Sut mae cyfrannu at ffrwd ‘diweddaraf’ y wefan fro

Mae ffrwd newydd sbon ar dy wefan fro - lle i gyfrannu straeon cryno!

Tips360 #24 – ‘diolch’ am stori

Pwyswch y botwm er mwyn 'diolch' i'ch gohebwyr bro 👌