Sut mae blogio’n fyw?

Ffrwd byw ar eich gwefan fro yn cynnig pob math o bosibiliadau

241272886_236659411580718

Fflur a Ffion yn blogio’n fyw o Tregaroc Bach Bach

Sioe. Steddfod. Pencampwriaeth. Gŵyl…

Os oes digwyddiad mlaen yn eich ardal chi, rhowch gynnig ar ddod â’r cyfan yn fyw mewn blog!

 

Mewngofnodi > Creu > Blog byw

 

Ambell esiampl o flog byw

  • Diwrnod o gystadlu mewn escape room

Blog byw o JENGYD

Enfys Hatcher Davies

Escape Room Llanddewi Brefi – dewch i weld sut mae’n mynd.
  • Llwyddiannau lleol mewn gŵyl genedlaethol
  • Gŵyl leol yn llawn busnesau lleol

Blog byw: Gŵyl Fwyd fawr Caernarfon

Brengain Glyn

Busnesau ac ymwelwyr o bob man yn heidio i ‘dre!
  • Casglu gwybodaeth benodol neu holi cwestiwn

Eisteddfod Ceredigion 2022: pwy yw’r cyn-enillwyr lleol?

Lowri Jones

Cyfle i gasglu enwau’r Cardis sydd wedi ennill prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol
  • Noson y cownt mewn etholiad

Etholiad 2019 – Blog byw o’r cownt yn Arfon

Brengain Glyn

Hywel Williams yn cadw Arfon ac yn cynyddu ei fwyafrif Hywel Williams (Plaid Cymru) – 13,134 …
  • Diwrnod mawr o gystadlu 

Rali Llanwenog

Enfys Hatcher Davies

Dewch i weld shwt ma’ pethe’n siapo ma…
  • Sioe amaethyddol

Blog Byw Sioe Cwmsychpant

Nia Wyn Davies

Sioe Cwmsychpant yn dathlu’r deugain
86DB8E70-DD6B-45AD-9F38

Sioe Tregaron

Enfys Hatcher Davies

Ymunwch â ni am y diweddaraf o’r sioe. 

 

Cynghorion handi

  1. Mae blog byw wedi’i greu i gofnodi digwyddiad dros un diwrnod. Os yw’r digwyddiad yn mestyn dros ddiwrnodau, mae’n well dechrau blog byw newydd fory. (Bydd yn gyfle i greu pennawd a llun newydd, tynnu sylw o’r newydd, a denu mwy i glicio arno.)
  2. Datblygiad newydd sbon – mae modd i bawb sy’n aelod o’ch gwefan gyfrannu diweddariadau’n syth i’ch blog. Dim ond angen Ymuno / Mewngofnodi i’w cyfrif yn gyntaf.
  3. Mae’n gyfrwng cymdeithasol. Gorau po fwyaf o bobol sy’n cymryd rhan! Un ffordd o ddenu ymateb yw holi cwestiynau yn y blog… “pa un o’r defaid yma sy’n haeddu ennill eu dosbarth yn y sioe?”
  4. Does dim angen sticio at un cyfrwng. Fyddai fideo’n gweithio orau i gofnodi’r cystadlu? Yw hi’n haws recordio clip sain wrth gyfweld enillydd? Oes pobol yn y digwyddiad sydd eisoes yn tynnu llwyth o luniau? Lan â’r cyfan i’r blog!
  5. Rhannwch y blog ar gyfryngau cymdeithasol, yn enwedig grwpiau Facebook lleol, a thagio pawb sy’n ymwneud â’r digwyddiad. Gallwch rannu diweddiadau unigol hefyd, trwy’r eicons Facebook a Twitter.
  6. Un blog byw ar wefan fro sy’n gweithio orau. Os welwch bod blog ar eich gwefan eisoes, cysylltwch â lowrijones@golwg.cymru
  7. Os ydych am gofnodi darn barn neu brofiad personol, nid ‘blog byw’ sydd ei angen arnoch. Dewiswch Creu > Stori.
  8. Joiwch, ac anogwch bobol eraill sydd yn y digwyddiad i fwynhau cyfrannu at y blog.

 

Mae’n gyfrwng byw i bawb!