Beth yw Bro360?

Cynllun newydd i annog cymunedau i greu a chynnal eu gwefannau newyddion lleol eu hunain. Mae’n gynllun peilot gan Gwmni Golwg, a byddwn yn gweithio dros y tair blynedd nesaf gyda chymdogaethau mewn dwy ardal yng Nghymru, sef Arfon a gogledd Ceredigion.

Darllena rhagor o gwestiynau cyffredin.

Sut mae cysylltu â ni?

Cadwa mewn cysylltiad

Ymuna â’n egylchlythyr i gael y diweddara yn rheolaidd.