Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Beth yw Bro360?

Logo Bro360

Cynllun newydd i annog cymunedau i greu a chynnal eu gwefannau newyddion lleol eu hunain. Mae’n gynllun peilot gan Gwmni Golwg, a byddwn yn gweithio dros y tair blynedd nesaf gyda chymdogaethau mewn dwy ardal yng Nghymru, sef Arfon a gogledd Ceredigion.

Darllena rhagor o gwestiynau cyffredin.

Sut mae cysylltu â ni?

Cadwa mewn cysylltiad

Ymuna â’n egylchlythyr i gael y diweddara yn rheolaidd.