Beth yw Bro360?

Mwy o wybodaeth am y cynllun

Gwefannau straeon lleol gan bobol leol.

Bro360 yw cynllun Cwmni Golwg i annog cymunedau i greu a chynnal eu gwefannau straeon lleol eu hunain.

Mae’n rhwydwaith o wefannau sy’n codi o’r gwreiddiau, ac sy’n gartref i straeon lleol, wedi’u creu gan bobol leol.

Trwy’r platfformau hawdd-eu-defnyddio a gweithgarwch Bro360, nod y cynllun yw:

  • hybu gweithgarwch ein cymunedau
  • grymuso pobol a datblygu arweinwyr
  • rhaeadru sgiliau
  • manteisio ar ddatblygiadau’r byd digidol
  • dyrchafu’r fro ddaearyddol
  • annog mwy i greu yn y Gymraeg, gan helpu i gyrraedd miliwn o siaradwyr
  • gwella’r diffyg democrataidd
  • cryfhau’r economi leol

Yn ystod y prosiect peilot (2019 – 2022) gyda chefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig, datblygwyd 8 gwefan fro yn rhan o’r rhwydwaith – BangorFelin360, BroWyddfa360, Caernarfon360, DyffrynNantlle360 ac Ogwen350 yn ardal Arfon, a BroAber360, Caron360 a Clonc360 yng Ngheredigion a gogledd Sir Gâr.

Wrth i ragor o ardaloedd ddangos diddordeb mewn ymuno, rydym yn gweithio â chefnogaeth Cronfa Gymunedol y Loteri i ymestyn y rhwydwaith.

Mae’n fwy na newyddion, ac mae’n fwy na phapur bro ar-lein – mae’n ddigwyddiadau, blogiau byw, fideos, sgyrsiau – amrywiaeth o gynnwys i apelio a gwneud gwahaniaeth i’r gymdogaeth.

Mae rhagor o wybodaeth yn ein cwestiynau cyffredin.

Sut mae cysylltu â ni?

  • Lowri Jones – Pennaeth Datblygu a Phrosiectau Golwg Cyf – lowrijones [at] golwg [dot] cymru
  • @Bro__360 ar Twitter, bro360_ ar Instagram