Beth yw Bro360?

Mwy o wybodaeth am y cynllun

Gwefannau straeom lleol gan bobol leol.

Bro360 yw cynllun Cwmni Golwg i annog cymunedau i greu a chynnal eu gwefannau straeon lleol eu hunain.

Bellach mae 8 gwefan fro yn rhan o’r rhwydwaith – BangorFelin360, BroWyddfa360, Caernarfon360, DyffrynNantlle360 ac Ogwen350 yn ardal Arfon, a BroAber360, Caron360 a Clon360 yng Ngheredigion a gogledd Sir Gâr.

Darllena ragor o gwestiynau cyffredin.

Sut mae cysylltu â ni?