Straeon lleol: 5 ffordd wahanol o’u gwneud nhw

Fideo llawn syniadau am ffyrdd amrywiol o ddefnyddio eich ffôn i gyhoeddi straeon

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Beth sy’n digwydd yn eich milltir sgwâr?

Os yw’n haeddu sylw – cydiwch yn eich ffôn a chyhoeddi’r stori!

Mae’r fideo fach yma’n dangos 5 ffordd wahanol o greu stori…

  • blog byw o ddigwyddiad
  • fideo uchafbwyntiau
  • torri newyddion trwy luniau
  • cyfres o straeon ar yr un pwnc
  • straeon pobol

Straeon lleol – ydych chi’n gallu meddwl am ffyrdd eraill o’u gwneud nhw?

Ewch ati: Ymuno > Creu > Stori. Mae’n hawdd ar eich gwefan fro!