6 syniad am stori gan siaradwyr newydd

I ddathlu Gŵyl Amdani, mae Bro360 yn annog dysgwyr i ddefnyddio eu Cymraeg

Lowri Jones
gan Lowri Jones
Screenshot-2022-03-02-at-16.03.57
syniadau-straeon-gan-ddysgwyr

Oes ’na ddysgwyr allan yna sydd eisiau rhannu stori? Am eich diddordebau, neu am rywbeth newydd rydych wedi’i ddarganfod yn lleol…

Eich gwefan fro yw’r lle i chi!

I ddathlu Gŵyl ‘Amdani’ wythnos yma, mae Bro360 wedi paratoi 6 syniad am stori fach weddol hawdd y gallwch eu cyhoeddi.

Cofiwch – does dim angen sgwennu erthyglau hir! A dweud y gwir, mae’n well peidio ar-lein.

Beth am greu oriel luniau a chapsiwns, neu wneud fideo fer gyda’ch ffôn?

A pheidiwch ofni’r sillafu – mae Cysill ar y gwefannau bro, a bydd tîm o olygyddion lleol yn checio pob drafft cyn cyhoeddi.

Beth sy’n eich stopio?

Ewch amdani, i ddefnyddio’r Gymraeg sy’ gyda chi!

Helfa Pryfedtach Prys a’r Pryfed

09:30, 22 Gorffennaf – 16:00, 31 Awst (Digwyddiad am ddim, codir tal mynediad arferol i'r ardd.)

Gwersyll y Fyddin Rufeinig

10:30, 22 Gorffennaf – 15:30, 26 Gorffennaf (£2.50 y plentyn)

Gweithgareddau Crefft Llwyn Am Ddim

09:30, 23 Gorffennaf (Am ddim ond angen archebu lle)