Sut mae creu

Tips360 #22 – Sut mae dewis lliwiau gwahanol ar Instagram?

Pan ti eisiau i'r testun fod yn gwmws yr un lliw â darn o dy lun ar Instagram - ti angen y pipette!

Tips360 #21 – Sut mae gwneud y mwya’ o iMovie?

Wyt ti am olygu sawl clip neu lun at ei gilydd y greu ffilm fach?

Tips360 #20 – Sut mae dangos sgrîn dy ffôn ar sgrîn mac?

Wyt ti am ddangos be sy'n digwydd ar dy ffôn ar sgrîn mwy o faint?

Tips360 #19 – Sut mae hyrwyddo digwyddiad lleol?

Defnyddio calendr newydd dy wefan fro i hyrwyddo digwyddiadau lleol.

Tips360 #18 – Sut mae golygu sain ar iMovie?

Mae’n bosib defnyddio meddalwedd golygu fideo i olygu clipiau sain yn unig.

Tips360 #17 – Tagio cudd ar Instastori!

Mae 'na ffordd o annog eraill i rannu dy stori ar Insta heb lenwi'r sgrîn ag enwau!

Tips360 #16 – Sut mae annog cyfrifon eraill i rannu dy post Facebook?

Methu tagio pobol a thudalennau Facebook bob tro? Efallai mai dyma pam...

Tips360 #15 – Sut mae cadarnhau dy gyfrif ar dy wefan fro?

Wedi creu cyfrif ar dy wefan fro, ond yn methu creu stori? Efallai bod un cam bach ar ôl gen ti...

Tips360 #14 – Sut mae cael dy dagio ar Twitter?

Wyt ti am wneud yn siŵr bod modd i dy wefan fro dagio dy gyfrif Twitter?

Tips360 #13 – Tri tip i’r tripod

Wedi ceisio ffilmio rhywbeth ar y ffôn, ond yn gweld bod eich braich yn mynd yn dost?!