Sut mae creu

Sut mae cynnal ‘Sgrym Straeon’ ar Zoom?

Sgrym straeon: cyfle i ddod ynghyd i feddwl am straeon i'r wefan fro, neu gyfle da am glonc?!

Sut mae cynnal sgwrs ‘Prosiect Fory’?

Ymunwch yn y symudiad llawr gwlad sy'n datblygu'n 'Senedd y Bobol'

Sut mae golygu stori ar wefan fro?

Tips defnyddiol i bawb sy'n golygu straeon ar wefannau bro.

Hoffi, rhannu a chreu er lles ein broydd – tips cyfryngau cymdeithasol

Sut gallwn ni fanteisio ar Twitter, Instagram a Facebook i wneud gwahaniaeth yn lleol?

Sut mae rhannu dolen ar wefan fro?

Gair o gyngor ar gopïo URL i wefan arall

Sut mae gosod y papur bro ar-lein?

Dau gam i'w dilyn i gyhoeddi rhifyn diweddaraf eich papur bro ar-lein

Tasg fach #3 – sgwennu pwt o stori gryno

Dyma dy gyfle i gyfrannu at ffrwd 'diweddaraf' newydd sbon dy wefan fro

Tips gweithio’n ddigidol o adre – ap Zoom

Tips ar ddefnyddio ap Zoom i gadw cysylltiad gyda’n cyd-weithwyr

Sut mae darlledu ar Facebook Live?

Cyngor i bawb sydd am ddarlledu gwersi, myfyrdodau, gigs ac ati'n fyw i gynulleidfa adre

Sut mae cyfrannu at ffrwd ‘diweddaraf’ y wefan fro

Mae ffrwd newydd sbon ar dy wefan fro - lle i gyfrannu straeon cryno!