Lowri Jones

Lowri Jones

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Swyddi360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Cyfle i ennill £40 i siopa’n lleol

Llenwch arolwg Bro360, i ennill taleb i'w wario mewn siop, bwyty neu dafarn leol o'ch dewis
Imovie

Apiau golygu fideo ar dy ffôn symudol

Rhestr o apiau golygu fideo sydd ar gael yn rhad ac am ddim.

15 o bobol ifanc yn ysu i roi hwb i newyddion lleol 

"Ceisio gwneud newidiadau yn lleol yw’r ffordd fwyaf effeithlon o achosi newid yn ehangach"
GALW.gohebwyr-ifanc-gorllewin-1

CYHOEDDI: Cwrs i feithrin gohebwyr ifanc y gorllewin

Cwrs newydd sbon gan Bro360 a chwmni Golwg i bobol ifanc gael dysgu gan y goreuon

How to use your hyperlocal website

Cyfarwyddiadau i ddysgwyr / A step-by-step guide for Welsh learners

Gwefannau bro: yn gyfrwng i wneud gwahaniaeth

Pen-blwydd hapus yn un oed i’r tair gwefan gyntaf i gael eu creu dan adain Bro360!

Cyngor i olygyddion – ymdrin â lluniau a mwy

Ambell air o gyngor wrth gyhoeddi straeon ar wefannau bro.

Pwysigrwydd y Lle Lleol yn fwy nag erioed

Trafod Fory Heddi: datgelu'r thema fawr sydd wedi codi yn sgyrsiau llawr gwlad Prosiect Fory

65% o fudiadau heb gynlluniau i ail-ddechrau

70 o fudiadau wedi rhannu eu gobeithion a'u pryderon yn holiadur Prosiect Fory

Penodi Shân Pritchard yn ohebydd lleol golwg360

Mae brodor o Fethesda newydd gael swydd yn ei milltir sgwâr, fel gohebydd lleol i golwg360.