Bro360

Cynllun Golwg i ddatblygu rhwydwaith o wefannau bro

Cyfarfod Zoom

Cwrdd ar-lein a chwrdd wyneb yn wyneb: pethau bach i’w cofio

Lowri Jones

Canllaw ar gyfer defnyddio Zoom, ac ar gyfer crynhoi pobol leol i unrhyw fath o sgwrs

Penodi ‘swyddogion’ – mae sawl ffordd o’i gwneud hi

Lowri Jones

Yn 2021, yw penodi pobol i rolau traddodiadol Cadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd bob tro’n addas? 
Côr Gobaith

Cynnal digwyddiad awyr agored yn saff

Lowri Jones

Canllaw arfer da ar gyfer pan fydd modd cynnal gweithgareddau yn ein cymunedau unwaith eto

Ffyrdd o gynnwys pawb yn ein gweithgareddau

Lowri Jones

Pethau i’r hystyried er mwyn gallu cynnwys pawb yn ein gweithgareddau lleol
B2CD7570-D811-40BB-94E9-83E033C8AFCB

GIFs newydd Bro360!

Daniel Johnson

Bro360 yn rhyddhau cyfres o GIFs Cymraeg
Screenshot-2021-03-18-at-16.03.15

Sut mae creu eich podlediad cyntaf?

Lowri Jones

Llwyth o gynghorion ar sut mae cynllunio, recordio a golygu podlediad gan Aled Jones, Y Pod

Sut mae cofnodi’r stwff sy’n codi mewn cyfarfodydd ar-lein?

Lowri Jones

Bwrdd gwyn ar Zoom, google docs a Miro sydd dan y chwyddwydr

Disgrifiad rôl: ‘Swyddog Cyfyngau’ mudiadau

Cadi Dafydd

“Defnyddio’r cyfryngau sydd gyda ni, i roi ein clwb ar y map”

Sut mae creu stori ar dy wefan fro?

Lowri Jones

Gelli di gyfrannu fideo, oriel luniau, clipiau sain neu straeon ysgrifenedig mewn 5 cam syml.

Tips tynnu lluniau, gan Betsan Haf Evans

Lowri Jones

“Mae pobol yn hoffi gweld lluniau o bobol” a chynghorion eraill gan y ffotograffydd proffesiynol.