Cwrdd ar-lein: pethau bach i’w cofio

Canllaw ar gyfer defnyddio Zoom

Lowri Jones
gan Lowri Jones
Cyfarfod Zoom

Er ein bod yn colli rhai pethau wrth ‘ddod ynghyd’ ar sgrîn, mae rhai manteision hefyd. Mae’n ffordd dda o gynnal sgyrsiau gyda phobol sy’n byw yn bell, ac mae’n gallu bod yn ddefnyddiol os chi eisiau cadw cyfarfod yn fyr!

Mae sawl rhaglen (am ddim) ar gyfer cwrdd ar-lein, e.e. Zoom, Microsoft Teams a rhaglenni fideo-gynadledda eraill fel Google Hangout a Facebook Messenger.

Defnyddiwch yr un sydd fwya cyfleus i bawb yn eich grŵp.

Beth sydd ei angen ar bawb:

 • cysylltiad â’r we
 • cyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar

Wrth drefnu sgwrs Zoom:

 • Lawrlwythwch ap/rhaglen Zoom i’ch teclyn yn gyntaf (ond does dim angen i bawb arall wneud hyn.) O’r fan hyn, gallwch amserlenni sgwrs, a chael dolen i’w anfon at bawb o flaen llaw.
 • Peidiwch â rhannu’r ddolen yn gyhoeddus ar y we (e.e. mewn post Facebook). Dy’ch chi ddim am i bobol annymunol o’r tu fas darfu.
 • Codwch y ffôn gydag unrhyw un sy’n defnyddio Zoom am y tro cynta, i leddfu unrhyw bryderon.
 • Os nad oes gennych gyfrif ‘pro’ bydd eich sesiwn yn para 40 munud. Ond peidiwch â becso – os oeddech wedi amserlenni’r sesiwn o flaen llaw, gall pawb fynd mas a nôl mewn gan ddefnyddio’r un ddolen. Handi!

Yn ystod y sgwrs:

 • Byddwch chi am i bawb siarad, wrth gwrs… ond os hoffech chi atal synau cefndir rhag tarfu ar y dechrau, gallwch ‘dawelu’ pawb a gofyn iddyn nhw agor eu meic i siarad nes mlaen. Bydd yr opsiwn yn ymddangos mewn gwahanol fan ar wahanol declynnau – naill ai ar waelod y sgrin neu wrth sweipio draw.
 • Os hoffech chi rannu sgrîn i ddangos gwefan neu ddogfen, bydd angen i chi fod wedi agor y porwr neu ddogfen yn gyntaf.
 • Mae modd gadael i bobol eraill rannu sgrîn trwy newid eu hawliau yn ystod sgwrs.
 • Pwyswch ‘record’ os am gadw cofnod o’r sgwrs i fynd nôl ati, ond cofiwch holi caniatâd pawb gynta.
 • Os yw’r we yn wan gan rywun, gallan nhw droi eu fideo bant, a bydd hi’n haws iddyn nhw dal i wylio a chlywed y cyfan, yn ogystal â chyfrannu.
 • Fel mewn sgwrs arferol, ceisiwch gynnwys pawb (gan gynnwys y rhai â’u fideo bant) ac osgoi siarad ar draws eich gilydd.

Er bod cwrdd ar-lein yn llai cymdeithasol, does dim byd yn eich stopio rhag trefnu bod pawb yn dod yno gyda phaned, potel o gwrw neu win cymun, yn barod i fwynhau yng nghwmni eich gilydd!

Dweud eich dweud