Rali Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

Ymunwch â’n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

Pnawn da o Rali CFfI Eryri!

Lluniau, fideos, canlyniadau a’r straeon diweddara – daw aelodau Clybiau Eryri a’r cyfan yn fyw i chi heddiw ar flog byw cynta Bro360.

Felly ymunwch â’n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

11:54

Wel lle dwi'n dechrau… Llongyfarchiadau anferthol i glwb Ysbyty Ifan am westeio ac ennill y Rali ddoe, diwrnod a noson…

Posted by Trefnydd Ffermwyr Ifanc Eryri on Sunday, 26 May 2019

19:01

18:54

🏆 Y clwb buddugol yn Rali CFfI Eryri 2019 🏆

Llongyfarchiadau enfawr i CFfI Ysbyty Ifan!

Mae wedi bod yn ddiwrnod gwych yn padog…gobeithio i chi fwynhau’r blog!

Tan tro nesa…

(Byddwn ni yn Steddfod yr Urdd wsnos nesa, ac yn Rali CFfI Ceredigion ddydd Sadwrn!)

18:52

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Tarian UCA a £100 gan NFU Cymru, am y clwb buddugol yn y Rali

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:45

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Tarian Brwdfrydedd UCA a £50 gan NFU Cymru, am y clwb buddugol ar ôl cyfartaledd aelodaeth

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:43

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Cwpan Huw ac Ellen a £50 gan NFU Cymru, am y clwb gyda’r mwyaf o farciau o’r 5 clwb lleiaf yn y rali

Yn fuddugol: CFfI Caernarfon

18:41

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Cwpan yr Adran Ieuengaf

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

 

Cwpan barhaol yr Helfa i’r ail orau yn yr adran hŷn

Yn fuddugol: CFfI Llanrwst

 

Hambwrdd Arian y cyn-aelodau am y clwb buddugol yn yr adran hŷn

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:40

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Tarian Teulu Bryn Bychan am y barnwr defaid mwyaf addawol

Yn fuddugol: Robat Griffith, CFfI Caernarfon

18:39

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Tlws Myfyr Bryn i’r barnwr gwartheg mwyaf addawol yn y Rali

Yn fuddugol: Ifan Rhys Thomas, CFfI Dyffryn Nantlle

18:37

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Tarian Glyn Ucha am yr effeithiolrwydd llyfr lloffion, llyfr cofnodion a’r llyfr trysorydd

Yn fuddugol: CFfI Dyffryn Madog