Rali Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

Ymunwch â’n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

Pnawn da o Rali CFfI Eryri!

Lluniau, fideos, canlyniadau a’r straeon diweddara – daw aelodau Clybiau Eryri a’r cyfan yn fyw i chi heddiw ar flog byw cynta Bro360.

Felly ymunwch â’n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

18:36

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Yn ennill y tynnu’r gelyn (bechgyn a merched): CFfI Caernarfon

18:34

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Tarian coffa Llinos Owen Jones am y gosod blodau

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

 

Tarian Perth Celyn am y coginio

Yn fuddugol: CFfI Caernarfon

 

Tarian Cystadlaethau’r aelodau

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:33

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Tancard Bob Parry am y cneifiwr gorau

Yn fuddugol: Dylan Jones, CFfI Ysbyty Ifan

 

Cwpan barhaol R E Lister am y cneifio

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:31

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Tlws Coffa John G Bumby am y cystadlaethau peiriannau

Yn fuddugol: CFfI Dyffryn Nantlle

18:28

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Cwpan T.O. Williams i’r unigolyn gorau gyda pheiriant

Yn fuddugol: Ianto Evans, CFfI Ysbyty Ifan

18:28

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Tarian Eryri am y cystadlaethau’n hysbysebu’r Rali

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:27

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Tarian Heulwen Haf Jones am y celf a chrefft

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:25

❄ Y trelar oer! ❄

Mae’r trelar yma’n newydd i CFfI Eryri diolch i grant gan Gyngor Gwynedd.

Mae hanner yr elw o hurio’r fan yma’n mynd yn syth yn ôl i’r mudiad, diolch i’r perchennog a’r cyn-aelod Huw Mackinnon.

Ac mae ganddo job pwysig IAWN pnawn yma – mae’n oeri’r 🍻 ar gyfer y ddawns heno!

18:16

🏆 SEREMONI WOBRWYO 🏆

Pawb yn aros yn eiddgar i Seremoni Wobrwyo Rali CFfI Eryri ar ôl diwrnod prysur iawn yma ar fferm Tai Hirion.

Pwy fydd ar frig y das eleni??

17:58

🥳 CANLYNIAD! 🥳

Cystadleuaeth: Tynnu’r gelyn (merched)

1af: CFfI Caernarfon

2il: CFfI Ysbyty Ifan

3ydd: CFfI Y Rhiw