Rali Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

Ymunwch â’n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

Pnawn da o Rali CFfI Eryri!

Lluniau, fideos, canlyniadau a’r straeon diweddara – daw aelodau Clybiau Eryri a’r cyfan yn fyw i chi heddiw ar flog byw cynta Bro360.

Felly ymunwch â’n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

17:58

? CANLYNIAD! ?

Cystadleuaeth: Tynnu’r gelyn (iau)

1af: CFfI Llanrwst

2il: CFfI Dyffryn Madog

3ydd: CFfI Llanrwst

4ydd: CFfI Dyffryn Madog

16:48

Pawb yn y sir (bron) yn mwynhau’r gystadleuaeth tynnu’r gelyn ar fferm Tai Hirion y pnawn ma.

A phawb yn y mudiad (bron!) yn rhoi cynnig arni!

Tipyn o olygfa…

16:44

16:37

? CANLYNIAD! ?

Cystadleuaeth: Dawnsio

1af: CFfI Ysbyty Ifan

2il: CFfI Llanrwst

3ydd: CFfI Llangybi

4ydd: CFfI Dyffryn Nantlle

Beirniad: Catrin Mair Jones

16:34

? CANLYNIAD! ?

Cystadleuaeth: Canu (grŵp)

1af: CFfI Ysbyty Ifan

2il: CFfI Dyffryn Madog

3ydd: CFfI Llanrwst

4ydd: CFfI Caernarfon

 

Cystadleuaeth: Canu (unigolyn)

1af: Modlen Alun, CFfI Ysbyty Ifan

2il: Caradog Hughes, CFfI Llanrwst

 

Beirniad: Llinos Angharad Davies

16:32

? CANLYNIAD! ?

Cystadleuaeth: Ras Rwystrau

1af: CFfI Ysbyty Ifan

2il: CFfI Llanrwst

3ydd: CFfI Rowen

4ydd: CFfI Llanrwst

16:27

? CANLYNIAD! ?

Cystadleuaeth: Arddangosfa’r Ffederasiwn – creu ’stafell fach’ ar y thema ‘Hwiangerddi’

1af: CFfI Llanrwst

2ail: CFfI Llangybi

3ydd: CFfI Caernarfon

4ydd: CFfi Porthdinllaen

Beirniad: Anwen Gwyndaf

16:22

Timau ieuenctid Eryri yn cael hwyl ar y Tynnu’r Gelyn!

15:45

? CANLYNIAD! ?

Cystadleuaeth: Ailgylchu pallet

1af: CFfI Llangybi

2il: CFfI Llanrwst

3ydd: CFfI Caernarfon

4ydd: CFfI Dyffryn Nantlle

Beirniad: Lisa Elan

15:42

? CANLYNIAD! ?

Cystadleuaeth: Coginio (dan 26) – triawd o fwyd stryd

1af: CFfI Caernarfon

2il: CFfI Ysbyty Ifan

3ydd: CFfI Y Rhiw

4ydd: CFfI Dyffryn Ogwen

Beirniad: Rita Jones ac Eirwen Roberts

Pob hwyl i Lois Parry a Lowri Griffith yn y Sioe Fawr!