Rali Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

Ymunwch Ò’n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

Pnawn da o Rali CFfI Eryri!

Lluniau, fideos, canlyniadau a’r straeon diweddara – daw aelodau Clybiau Eryri a’r cyfan yn fyw i chi heddiw ar flog byw cynta Bro360.

Felly ymunwch Ò’n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

18:45 ↑

πŸ† SEREMONI WOBRWYO πŸ†

Tarian Brwdfrydedd UCA a Β£50 gan NFU Cymru, am y clwb buddugol ar Γ΄l cyfartaledd aelodaeth

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:43 ↑

πŸ† SEREMONI WOBRWYO πŸ†

Cwpan Huw ac Ellen a Β£50 gan NFU Cymru, am y clwb gyda’r mwyaf o farciau o’r 5 clwb lleiaf yn y rali

Yn fuddugol: CFfI Caernarfon

18:41 ↑

πŸ† SEREMONI WOBRWYO πŸ†

Cwpan yr Adran Ieuengaf

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

 

Cwpan barhaol yr Helfa i’r ail orau yn yr adran hΕ·n

Yn fuddugol: CFfI Llanrwst

 

Hambwrdd Arian y cyn-aelodau am y clwb buddugol yn yr adran hΕ·n

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:40 ↑

πŸ† SEREMONI WOBRWYO πŸ†

Tarian Teulu Bryn Bychan am y barnwr defaid mwyaf addawol

Yn fuddugol: Robat Griffith, CFfI Caernarfon

18:39 ↑

πŸ† SEREMONI WOBRWYO πŸ†

Tlws Myfyr Bryn i’r barnwr gwartheg mwyaf addawol yn y Rali

Yn fuddugol: Ifan Rhys Thomas, CFfI Dyffryn Nantlle

18:37 ↑

πŸ† SEREMONI WOBRWYO πŸ†

Tarian Glyn Ucha am yr effeithiolrwydd llyfr lloffion, llyfr cofnodion a’r llyfr trysorydd

Yn fuddugol: CFfI Dyffryn Madog

18:36 ↑

πŸ† SEREMONI WOBRWYO πŸ†

Yn ennill y tynnu’r gelyn (bechgyn a merched): CFfI Caernarfon

18:34 ↑

πŸ† SEREMONI WOBRWYO πŸ†

Tarian coffa Llinos Owen Jones am y gosod blodau

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

 

Tarian Perth Celyn am y coginio

Yn fuddugol: CFfI Caernarfon

 

Tarian Cystadlaethau’r aelodau

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:33 ↑

πŸ† SEREMONI WOBRWYO πŸ†

Tancard Bob Parry am y cneifiwr gorau

Yn fuddugol: Dylan Jones, CFfI Ysbyty Ifan

 

Cwpan barhaol R E Lister am y cneifio

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:31 ↑

πŸ† SEREMONI WOBRWYO πŸ†

Tlws Coffa John G Bumby am y cystadlaethau peiriannau

Yn fuddugol: CFfI Dyffryn Nantlle