Rali Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

Ymunwch â’n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

Pnawn da o Rali CFfI Eryri!

Lluniau, fideos, canlyniadau a’r straeon diweddara – daw aelodau Clybiau Eryri a’r cyfan yn fyw i chi heddiw ar flog byw cynta Bro360.

Felly ymunwch â’n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

18:40

? SEREMONI WOBRWYO ?

Tarian Teulu Bryn Bychan am y barnwr defaid mwyaf addawol

Yn fuddugol: Robat Griffith, CFfI Caernarfon

18:39

? SEREMONI WOBRWYO ?

Tlws Myfyr Bryn i’r barnwr gwartheg mwyaf addawol yn y Rali

Yn fuddugol: Ifan Rhys Thomas, CFfI Dyffryn Nantlle

18:37

? SEREMONI WOBRWYO ?

Tarian Glyn Ucha am yr effeithiolrwydd llyfr lloffion, llyfr cofnodion a’r llyfr trysorydd

Yn fuddugol: CFfI Dyffryn Madog

18:36

? SEREMONI WOBRWYO ?

Yn ennill y tynnu’r gelyn (bechgyn a merched): CFfI Caernarfon

18:34

? SEREMONI WOBRWYO ?

Tarian coffa Llinos Owen Jones am y gosod blodau

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

 

Tarian Perth Celyn am y coginio

Yn fuddugol: CFfI Caernarfon

 

Tarian Cystadlaethau’r aelodau

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:33

? SEREMONI WOBRWYO ?

Tancard Bob Parry am y cneifiwr gorau

Yn fuddugol: Dylan Jones, CFfI Ysbyty Ifan

 

Cwpan barhaol R E Lister am y cneifio

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:31

? SEREMONI WOBRWYO ?

Tlws Coffa John G Bumby am y cystadlaethau peiriannau

Yn fuddugol: CFfI Dyffryn Nantlle

18:28

? SEREMONI WOBRWYO ?

Cwpan T.O. Williams i’r unigolyn gorau gyda pheiriant

Yn fuddugol: Ianto Evans, CFfI Ysbyty Ifan

18:28

? SEREMONI WOBRWYO ?

Tarian Eryri am y cystadlaethau’n hysbysebu’r Rali

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:27

? SEREMONI WOBRWYO ?

Tarian Heulwen Haf Jones am y celf a chrefft

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan