Rali Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

Ymunwch รขโ€™n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

Pnawn da o Rali CFfI Eryri!

Lluniau, fideos, canlyniadau a’r straeon diweddara – daw aelodau Clybiau Eryri a’r cyfan yn fyw i chi heddiw ar flog byw cynta Bro360.

Felly ymunwch รขโ€™n blog byw o Dai Hirion, Padog, drwy gydol y dydd.

19:01 โ†‘

18:54 โ†‘

๐Ÿ† Y clwb buddugol yn Rali CFfI Eryri 2019 ๐Ÿ†

Llongyfarchiadau enfawr i CFfI Ysbyty Ifan!

Mae wedi bod yn ddiwrnod gwych yn padog…gobeithio i chi fwynhau’r blog!

Tan tro nesa…

(Byddwn ni yn Steddfod yr Urdd wsnos nesa, ac yn Rali CFfI Ceredigion ddydd Sadwrn!)

18:52 โ†‘

๐Ÿ† SEREMONI WOBRWYO ๐Ÿ†

Tarian UCA a ยฃ100 gan NFU Cymru, am y clwb buddugol yn y Rali

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:45 โ†‘

๐Ÿ† SEREMONI WOBRWYO ๐Ÿ†

Tarian Brwdfrydedd UCA a ยฃ50 gan NFU Cymru, am y clwb buddugol ar รดl cyfartaledd aelodaeth

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:43 โ†‘

๐Ÿ† SEREMONI WOBRWYO ๐Ÿ†

Cwpan Huw ac Ellen a ยฃ50 gan NFU Cymru, am y clwb gyda’r mwyaf o farciau o’r 5 clwb lleiaf yn y rali

Yn fuddugol: CFfI Caernarfon

18:41 โ†‘

๐Ÿ† SEREMONI WOBRWYO ๐Ÿ†

Cwpan yr Adran Ieuengaf

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

 

Cwpan barhaol yr Helfa i’r ail orau yn yr adran hลทn

Yn fuddugol: CFfI Llanrwst

 

Hambwrdd Arian y cyn-aelodau am y clwb buddugol yn yr adran hลทn

Yn fuddugol: CFfI Ysbyty Ifan

18:40 โ†‘

๐Ÿ† SEREMONI WOBRWYO ๐Ÿ†

Tarian Teulu Bryn Bychan am y barnwr defaid mwyaf addawol

Yn fuddugol: Robat Griffith, CFfI Caernarfon

18:39 โ†‘

๐Ÿ† SEREMONI WOBRWYO ๐Ÿ†

Tlws Myfyr Bryn i’r barnwr gwartheg mwyaf addawol yn y Rali

Yn fuddugol: Ifan Rhys Thomas, CFfI Dyffryn Nantlle

18:37 โ†‘

๐Ÿ† SEREMONI WOBRWYO ๐Ÿ†

Tarian Glyn Ucha am yr effeithiolrwydd llyfr lloffion, llyfr cofnodion a’r llyfr trysorydd

Yn fuddugol: CFfI Dyffryn Madog

18:36 โ†‘

๐Ÿ† SEREMONI WOBRWYO ๐Ÿ†

Yn ennill y tynnu’r gelyn (bechgyn a merched): CFfI Caernarfon