‘Steddfod CFfI y Cardis – nos Iau

Y diweddaraf o noson gyntaf y cystadlu

gan Elliw Dafydd
CFfI Ceredigion

Blog byw o Eisteddfod CFfI Ceredigion 2021. Cyfrannwch gered gan gofio dilyn rheolau Cofid-19 y Sir.

08:58

Meimio i Gerddoriaeth

1. Llanwenog 

2. Troedyraur 

3. Penparc a Felinfach

21:52

B9D213CE-5A30-4C6C-8040

Gwely cynnar i griw Mydroilyn!

21:37

Yng nghanol cystadleuaeth y meim yma yn Bont, ond criw Felinfach yn cael hoe wrth y bar.

21:28

received_402759024806371
received_245599404258144
received_316794906478186

Y gystadleuaeth Alaw Werin. Dyma gwpwl o gystadleuwyr.

21:27

Canlyniadau o’r Eisteddfod 

Dawns Gyfoes

1. Troedyraur 

Parti Cerdd Dant

1. Llanwenog 

2. Pontsian

19:34

FCEC2586-9C3F-4B86-9BF8

Co ni off! Dyma ddechrau arni!