Elliw Dafydd

Elliw Dafydd

CFfI Ceredigion

‘Steddfod CFfI y Cardis – nos Iau

Elliw Dafydd

Y diweddaraf o noson gyntaf y cystadlu