‘Steddfod CFfI y Cardis – nos Iau

Y diweddaraf o noson gyntaf y cystadlu

gan Elliw Dafydd
CFfI Ceredigion

Blog byw o Eisteddfod CFfI Ceredigion 2021. Cyfrannwch gered gan gofio dilyn rheolau Cofid-19 y Sir.

21:27

Canlyniadau o’r Eisteddfod 

Dawns Gyfoes

1. Troedyraur 

Parti Cerdd Dant

1. Llanwenog 

2. Pontsian

19:34

FCEC2586-9C3F-4B86-9BF8

Co ni off! Dyma ddechrau arni!