Rali Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Ymunwch â’n blog byw i gael y straeon diweddara o fferm Ynysforgan, wrth i aelodau CFfI Ceredigion ymweld â Lledrod.

20:17

yn cyhoeddi enillwyr Rali CFfI Ceredigon 2019…

Pwy, tybed?!

20:14

Criw Trisant ar ddechrau’r dydd, yn meddwl tybed sut aiff hi gyda nhw heddi!

20:12

Crowd a chlybiau yn gwylio’r canlyniadau olaf ar ddiwedd y Rali

20:12

CANLYNIADAU OLAF

Gwisgo i fyny

1af – Clwb Felinfach

 

Tynnu’r gelyn hŷn

1af – Clwb Llanddewi Brefi

 

Tynnu’r gelyn iau

Clwb Felinfach

 

Tablo

1af – Clwb Llangwyryfon

 

Arddangosfa’r prif gylch

1af – Clwb Penparc

20:07

Cennydd yn cael chat fach da Endaf, Ffermwr Ifanc newydd CFfI Ceredigion, am ei ddiwrnod.

 

19:52

Clwb Mydroilyn oedd yn gyntaf am greu arwydd i hyrwyddo’r rali

19:49

1af – Alaw Jones, Clwb Felinfach

 

2il – Bleddyn Jones, Clwb Llanwenog

 

3ydd – Seren Pugh, Clwb Tal-y-bont

19:47

Cogyddion o fri Ceredigion!

1af – Carys Jones a Ffion Evans, Clwb Felinfach

 

2il – Naomi Nicholas a Megan Lewis, Clwb Pontsian

 

3ydd – Leah Griffiths a Fflur Davies, Clwb Penparc

19:44

Buddugwyr y gosod blodau

1af – Cari Davies, CFfI Tregaron

 

2il – Cerys Evans, CFfI Felinfach

 

3ydd – Megan Biddulph, CFfI Llanddewi Brefi

 

19:41

Ma Ester wedi blino’n shwps… ar ôl cefnogi DOU glwb sy’n agos at ei chalon yn ei Rali gyntaf!