Rali Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Ymunwch â’n blog byw i gael y straeon diweddara o fferm Ynysforgan, wrth i aelodau CFfI Ceredigion ymweld â Lledrod.

19:49

1af – Alaw Jones, Clwb Felinfach

 

2il – Bleddyn Jones, Clwb Llanwenog

 

3ydd – Seren Pugh, Clwb Tal-y-bont

19:47

Cogyddion o fri Ceredigion!

1af – Carys Jones a Ffion Evans, Clwb Felinfach

 

2il – Naomi Nicholas a Megan Lewis, Clwb Pontsian

 

3ydd – Leah Griffiths a Fflur Davies, Clwb Penparc

19:44

Buddugwyr y gosod blodau

1af – Cari Davies, CFfI Tregaron

 

2il – Cerys Evans, CFfI Felinfach

 

3ydd – Megan Biddulph, CFfI Llanddewi Brefi

 

19:41

Ma Ester wedi blino’n shwps… ar ôl cefnogi DOU glwb sy’n agos at ei chalon yn ei Rali gyntaf!

19:27

Llongyfarchiade mawr i Beca Jenkins! Beca wedi dod yn ôl a phedwar cwpan i Bontsian hedidw???-Unigolyn gorau barnu…

Posted by CFfI Pontsian on Saturday, 1 June 2019

19:24

17:53

CANLYNIAD!

Coedwigaeth iau – eitem allan o balet

1af – Clwb Penparc

2il – Clwb Llanddeiniol

3ydd – Pontsian a Chaerwedros

17:46

17:29

Mae hi yn poethu yma!

Posted by CFfI Lledrod YFC on Saturday, 1 June 2019

17:21

CANLYNIADAU LU!

Barnu defaid mule Cymreig – tîm

1af – CFfI Llanddeiniol

2il – CFfI Llanwenog

3ydd – CFfI Llangwyryfon

 

Ras rwystr dall

1af – CFfI Penparc

2il – CFfI Bro’r Dderi

3ydd – CFfI Troedyraur / CFfI Llanddeiniol

 

Canu – canlyniad y cyfan gyda’i gilydd

(Unigol: Efelychu un o ganeuon Rhif Un y Siart Prydeinig neu un o ganeuon 40 Mawr Radio Cymru; Grŵp: Perfformio cân / cymysgedd o ganeuon ‘Eurovision’ neu Cân i Gymru)

1 – CFfI Tal-y-bont

2 – CFfI Mydroilyn

3 – CFfI Caerwedros

 

Barnu merlod adran A – tîm

1 – CFfI Mydroilyn

2 – CFfI Llangeitho

3 – CFfI Felinfach