Dydd Mawrth yn Eisteddfod yr Urdd

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Dilynwch hynt a helynt pobol ifanc Arfon a Cheredigion ar flog byw Bro360!

14:46

? CANLYNIAD! ?

Unawd Llinynnol Bl6 ac Iau

2il – Efa Humphries, Ysgol gynradd Plascrug, Ceredigion.

14:07

? CANLYNIAD! ?

Unawd pres bl. 6 ac iau

3ydd – Jacob Williams, Ysgol Gynradd Llwyn-yr-eos, Ceredigion

14:06

? CANLYNIAD! ?

Llefaru unigol bl. 2 ac iau

1af – Noa Potter Jones, Ysgol Dyffryn Cledlyn, Ceredigion

 

? CANLYNIAD! ?

Unawd bl. 2 ac iau

2il i Noa Potter Jones, Ysgol Dyffyn Cledlyn, Ceredigion

13:28

13:16

https://twitter.com/elinwynowen/status/1133346365625503744

13:01

12:47

12:30

12:29

12:29

Criw Ysgol Santes Helen, Caernarfon, yn sôn sut ddiwrnod maen nhw’n ei gael yn yr Urdd – ac yn joio bod yn ‘ohebwyr bro’!