Dydd Mawrth yn Eisteddfod yr Urdd

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Dilynwch hynt a helynt pobol ifanc Arfon a Cheredigion ar flog byw Bro360!

12:29

Criw Ysgol Santes Helen, Caernarfon, yn sôn sut ddiwrnod maen nhw’n ei gael yn yr Urdd – ac yn joio bod yn ‘ohebwyr bro’!