Dydd Mawrth yn Eisteddfod yr Urdd

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Dilynwch hynt a helynt pobol ifanc Arfon a Cheredigion ar flog byw Bro360!

15:07

14:50

? CANLYNIAD! ?

Parti Cerdd Dant Bl6 ac Iau (D)

1af – Ysgol Plascrug, Ceredigion

14:49

? CANLYNIAD! ?

Deuawd Bl6 ac Iau

1af – Fflur Erin a Seren, Ysgol y Garnedd, Arfon

14:48

? CANLYNIAD! ?

Grwp Llefaru Bl6 ac Iau

2il – Ysgol Bro Teifi, Ceredigion

14:46

? CANLYNIAD! ?

Unawd Llinynnol Bl6 ac Iau

2il – Efa Humphries, Ysgol gynradd Plascrug, Ceredigion.

14:07

? CANLYNIAD! ?

Unawd pres bl. 6 ac iau

3ydd – Jacob Williams, Ysgol Gynradd Llwyn-yr-eos, Ceredigion

14:06

? CANLYNIAD! ?

Llefaru unigol bl. 2 ac iau

1af – Noa Potter Jones, Ysgol Dyffryn Cledlyn, Ceredigion

 

? CANLYNIAD! ?

Unawd bl. 2 ac iau

2il i Noa Potter Jones, Ysgol Dyffyn Cledlyn, Ceredigion

13:28

13:16

https://twitter.com/elinwynowen/status/1133346365625503744

13:01