Dydd Iau yn Eisteddfod yr Urdd!

Guto Jones
gan Guto Jones

Newyddion o’r maes!

15:28

CANLYNIAD

Llefaru Unigol Bl 7-9

1af – Zara Evans, Ysgol Henry Richard, Ceredigion

15:27

CANLYNIAD

Ymgom Bl 7, 8 a 9

1af – Uwch Adran Caernarfon

14:18

CANLYNIAD

Unawd Merched Bl 7-9

1af – Leisa Mair Lloyd Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Eryri

14:17

CANLYNIAD

Ensemble Offerynnol Bl 7, 8 a 9

1af – Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Eryri

14:03

14:03

13:51

13:51

13:26

CANLYNIAD

Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9

2il – Ysgol Bro Teifi, Ceredigion

3ydd – Ysgol Uwchradd Brynrefail, Eryri

13:00

CANLYNIAD

Grŵp Llefaru Bl 7, 8 a 9

1af – Ysgol Henry Richard, Ceredigion