Dydd Iau yn Eisteddfod yr Urdd!

Guto Jones
gan Guto Jones

Newyddion o’r maes!

14:03

14:03

13:51

13:51

13:26

CANLYNIAD

Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9

2il – Ysgol Bro Teifi, Ceredigion

3ydd – Ysgol Uwchradd Brynrefail, Eryri

13:00

CANLYNIAD

Grŵp Llefaru Bl 7, 8 a 9

1af – Ysgol Henry Richard, Ceredigion

12:41

11:45

10:03

09:59