Bro360

Dydd Llun yn Eisteddfod yr Urdd

Croeso i flog byw Bro360 – dilynwch ni gydol y dydd i weld hynt helynt pobol ifanc Arfon a Cheredigion.

20:48 โ†‘

๐Ÿ† Canlyniad! ๐Ÿ†

Unawd bl. 5 a 6

2il – Elin Williams, Ysgol Henry Richard, Ceredigion

 

Llefaru bl. 5 a 6

1af – Peredur Llywelyn, Ysgol Bro Teifi, Ceredigion

19:47 โ†‘

19:34 โ†‘

16:25 โ†‘

16:16 โ†‘

Seren Wyn Jenkins, syโ€™n byw ger Aberystwyth, yw enillydd Medal Gelf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd aโ€™r Fro 2019.

Mwy gan golwg360…

https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/546678-seren-jenkins-cipior-fedal-gelf

16:11 โ†‘

Yn anffodus dyw Ysgol Penparc heb gael llwyfan yn yr cรดr Blwyddyn 6 ac iau.

Ond ry’n ni wedi joio canu Cรขn y Botymau!

Pob lwc i ymgom Ysgol Penparc fory, sef Ifan,Bronwen ac Gwen.

15:40 โ†‘

๐Ÿ† CANLYNIAD! ๐Ÿ†

Cystadleuaeth: Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6

3ydd: Alwena Owen, Ysgol Bro Teifi, Ceredigion

15:39 โ†‘

๐Ÿ† CANLYNIAD! ๐Ÿ†

Cystadleuaeth: Cรขn actol Bl. 6 ac iau

1af: Ysgol Gynradd Plascrug, Ceredigion

15:36 โ†‘

๐Ÿ† CANLYNIAD! ๐Ÿ†

Cystadleuaeth: Unawd Cerdd Dant bl. 3 a 4

1af: Ela Mablen Griffiths-Jones – Ysgol Gynradd Aberaeron, Ceredigion

 

Cystadleuaeth: Llefaru Unigol bl. 3 a 4

1af: Gwenno Beech, Ysgol Gynradd Llanllechid, Eryri

2il: Ela Mablen Griffiths-Jones, Ysgol Gynradd Aberaeron, Ceredigion

15:31 โ†‘

Ydych chi’n yn yr Eisteddfod heddiw? Dewch lawr i’r Senedd i gael eistedd yng nghadair bwysig Elin Jones.

Buon ni – Siwan ac Esyllt – yna bore ma!