Hanner Awr o Adloniant y Ffermwyr Ifanc

Mae Gwledd Adloniant Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi dychwelyd am y tro cyntaf ers 2020

Cadi Dafydd
gan Cadi Dafydd

Mae Gwledd Adloniant Ffermwyr Ifanc Cymru wedi dychwelyd am y tro cyntaf ers 2020 dros y penwythnos hwn.

Hanner Awr o Adloniant ydy’r arlwy eleni, a heddiw (Mawrth 5) bydd pump o glybiau’n cystadlu i ddod i’r brig yn y gystadleuaeth cyfrwng Cymraeg yng Nghanolfan Pontio ym Mangor.

Dyma’r gystadleuaeth Hanner Awr o Adloniant gyntaf ers 2019, gan ei bod hi’n cael ei chynnal am yn ail gyda’r ddrama a’r pantomeim.

Bydd golwg360 yno drwy’r dydd i’ch diweddaru ar fwrlwm y cystadlu.

14:48

Clwb Hermon, Sir Benfro sy’n agor y cystadlu yma ym Mangor.

‘Mynd i’r Sioe!’, wedi’i hysgrifennu gan Tomos Lewis, ydi testun eu Hanner Awr o Adloniant.

Digon o ddawnsio, canu, ffilm fer ac actio gan griw mawr a bywiog o gystadleuwyr wrth iddyn nhw bortreadu eu hymweliad â’r Sioe Frenhinol.

Myfanwy Alexander ydy beirniaid y gystadleuaeth eleni, ac wrth ddweud gair ar berfformiad Clwb Hermon dywedodd:

“Diolch o waelod fy nghalon i Glwb Hermon am ddechreuad mor dda.

“Mae yna deimlad arbennig y flwyddyn yma.

“Roeddwn i’n amheus na fyddai cystal hwyl yn gallu atyfodi ond yn amlwg dydy hynny ddim yn wir. Mae’r mudiad yn ôl ar ei draed.”