Dros 1,000 o aelodau yn cystadlu gyda’r CFfI yn y Sioe Fawr

Blog byw o ddydd Mercher y sioe

Yn y sioe?

Ychwanegwch eich lluniau, fideos, sylwadau neu ganlyniadau i’r blog heddiw

– pwyswch Ymuno / Mewngofnodi i greu cyfrif

– pwyswch y botwm Ychwanegu diweddariad isod 

18:02

Y TOW iau yn dechrau yng nghae’r gwartheg

17:26

Hot off the press!

Ar ddiwedd dydd Mercher, mae Maesyfed ar y blaen, Sir Gâr yn ail a Cheredigion yn 3ydd.

Un diwrnod o gystadlu i fynd i’r Clybiau Ffermwyr Ifanc…

17:18

Dyma Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg, yn sôn am beth fuodd e’n ei drafod heddiw gydag aelodau CFfI Cymru

15:16

Rhai o aelodau’r mudiad yn cael cyfle i drafod y mudiad a sefyllfa’r Gynraeg gyda’r Gweinidog Jeremy Miles

14:20

Yn rownd gynderfynol tynnu’r gelyn y dynion:

Eryri v Maldwyn

Brycheiniog v Gwent

Neb wedi symud modfedd ar ôl munud a mwy!

14:14

Tips gan Tomos.

Pwy sy’n neud yn dda yn y TOW hŷn?

14:12

Oed aelodaeth y CFfI yw 10 i 28.

Felly pam bod bachan 40 oed (neu, 41 mewn gwirionedd!) yn sefyll ar falconi CFfI Cymru?

13:17

Uchafbwynt y dydd Mercher i aelodau’r CFfI yw’r tynnu’r gelyn

13:12

Wyn – Clwb Penmynydd ac Is-gadeirydd Môn – yn sôn am ei amser yn y sioe ac effaith y CFfI arno fel person.

12:17

Bydd y rhaffau ma ddim yn segur am sbel!

Rhyw hanner awr ar ei hôl hi yn dechrau’r TOW (mae da yn y cattle ring!)