Prosiect Cynefin Bro Siôn Cwilt

Dyma luniau a chlip sain o’n panel comig yn Ysgol Bro Siôn Cwilt

gan Donna Wyn Thomas
E9D5C3DB-B01C-442A-82FA
E586951F-F16B-4766-AB44
084644BF-8FDE-48C5-9CEE
EAF7FD13-A005-48F5-BA5A
6697F9B3-0B14-46B9-AD14
AE7C89CD-4259-448E-BF3D
28A7BEC5-FA74-4323-BFB0
F0F37607-0C82-457B-850E
4199EEC8-31C9-4E39-834A
A9F4CA1E-FD61-4B81-838A

Disgyblion Ysgol Siôn Cwilt fuodd yn astudio… wel Siôn Cwilt ei hunan, wrth gwrs!

Dyma’r cyntaf mewn cyfres o straeon Cynefin y Cardi gan ysgolion Ceredigion ar y gwefannau bro.

Bydd un bob dydd yn ymddangos ar Caron360, BroAber360, Clonc360 neu fan hyn ar wefan Bro360 rhwng nawr ag ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol.

Lansiad | Camu gan Iola Ynyr

19:30, 12 Mehefin (Am ddim)

drama

07:00, 13 Mehefin (£4 i oedolion a £2 i blant)

Taith Gerdded Llyn y Gadair

18:00, 13 Mehefin (Am ddim neu £1 am drafnidiaeth i Rhyd Ddu)

Comedi yn Y Cŵps

19:30, 13 Mehefin (£5 ymlaen llaw / £8 ar y drws)