Yn fyw o Gŵyl Bro: dydd Sadwrn

Y diweddaraf o’r holl ddigwyddiadau lleol sy’n cael eu cynnal yn rhan o’r ŵyl dros y penwythnos

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Dilynwch y blog trwy gydol y dydd i weld straeon lleol gan bobol leol o holl ddigwyddiadau Gŵyl Bro.

Ymunwch â’r wefan i gyfrannu’ch stori chi.

17:07

Cofiwch fod hi’n bosib i chi ychwanegu i’r blog hefyd, drwy ddilyn y camau!

17:00

???

3ydd: ‘Taith Rhodri’ gan Manon Wyn James ar Caron360

2il: ‘Osian yn ennill cwpan ei dad-cu mewn cystadleuaeth golff’ gan Hannah James ar Clonc360

1af: ‘Merched Bethesda yn bencampwyr Gogledd Cymru’ gan Rhys Pritchard ar Ogwen360

Llongyfarchiadau!

16:36

Drwy fis Awst, cynhaliwyd cystadleuaeth cynnwys chwaraeon lleol – pwy bynnag oedd di creu’r darn mwyaf poblogaidd drwy’r mis bu’n fuddugol. Byddwn yn cyhoeddi’r enillydd am 5, fan hyn… 

16:18

16:10

Fel soniodd Lowri isod, mae newyddlenni newydd-sbon y gwefannau bro yn cael eu dosbarthu dros y penwythnos ’ma.

Dyma sneak-peek i chi rhai Arfon – i wefannau BangorFelin360, Caernarfon360, DyffrynNantlle360 ac Ogwen360.

Ac i ddarllen mwy cerwch i’ch gwefan fro i weld a darllen y diweddaraf!

16:04

Helo bawb – dw i nôl o Lanilar, ac yn eithaf ffyddiog fod tîm Triongl di berfformio’n dda yn y daith gerdded / cwis. Mae ’na sawl digwyddiad dal mlaen, a gallwch ddilyn blogiau byw Gŵyl Felin fan hyn, ac un Tregaroc bach bach fan yma.

O ran digwyddiadau sy’ dal i ddod, mae ’na helfa drysor yn Gorsgoch am 5.30 heno, a gig yn cloi’r noson yng Nghlwb Rygbi Bethesda.

16:01

Pob hwyl i Dafydd a’r criw yn Bethesda heno!

15:50

Gall pawb gyfrannu at y blog yma – pwyswch ‘ymuno’ (ar dop y sgrîn) i greu cyfrif, yna pwyso’r botwm ‘ychwanegu diweddariad’ yn y blog. Neu defnyddiwch #GŵylBro ar gyfryngau cymdeithasol!

15:48

Criw Curo Cancr yn galw heibio i godi arian gan dyrfa Trwgaroc Bach Bach

15:46

Rhai o griw Tregaroc yn darlledu ar flog byw Caron360