Gŵyl Bro: dydd Sul

Straeon lleol gan bobol leol ar y gwefannau bro dros y penwythnos 

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Gyda straeon am ddigwyddiadau lleol yn ymddangos ar y gwefannau bro, dyma’u casglu nhw ynghyd mewn un man.

Os fuoch chi mewn Gŵyl Bro, cofiwch gyhoeddi stori fach ar eich gwefan fro.

13:07

Roedd hi’n achlysur hapus ym Mangor pnawn ddoe – dyma berfformiad cynta y côr gafodd ei sefydlu yn ystod y pandemig. Fuoch chi ar y pier yn gwrando ar Encôr?

Diolch i Ruth Williams am rannu’r stori ar BangorFelin360.

(Drafft)

Roedd hi’n achlysur hapus ym Mangor pnawn ddoe – dyma berfformiad cynta y côr …

13:03

Drwy fis Awst, roedd gan Bro360 gystadleuaeth i’r ffans chwaraeon – pwy fyddai’n gallu creu’r cynnwys mwyaf poblogaidd o’u camp neu glwb lleol neu gamp?

Wel, ddoe cyhoeddwyd y canlyniad. Llongyfarchiadau i’r tri yma am gyrraedd brig y podiwm!

3ydd: ‘Taith Rhodri’ gan Manon Wyn James ar Caron360

2il: ‘Osian yn ennill cwpan ei dad-cu mewn cystadleuaeth golff’ gan Hannah James ar Clonc360

1af: ‘Merched Bethesda yn bencampwyr Gogledd Cymru’ gan Rhys Pritchard ar Ogwen360

C0F0F058-C8FC-4E16-847E

Merched Bethesda yn bencampwyr Gogledd Cymru

Rhys Pritchard

Bethesda yn sicrhau y Gynghrair gyda record 100%

12:37

Buodd trigollion Tregaron a’r ardal yn joio tri band byw bnawn ddoe, yn Tregaroc Bach Bach.

Dyma oedd gig cyntaf dau o’r bandiau ers 18 mis… a chyfle i’r trydydd band ganu caneuon ar eu hamlym newydd sbon – Neis fel Pwdin Reis.

Oedd, roedd digon o joio tu ôl y Talbot. Nid jest i ddathlu bod miwsig byw nôl, ond bod y bar bach wedi ailagor!

Cymerwch olwg ar gyfrif Insta Caron360 a’r blog yma i weld be golloch chi!

Blog byw o Tregaroc Bach Bach

Fflur Lawlor

Dilynwch y diweddara o Dregaron, a chyfrannwch at y blog os chi ma!

12:29

Oes lleoliad gwell am lloches?

Dyma bwt o hanes agoriad swyddogol y llocher ger y môr yn Llansantffraed.

Diolch Nia Harries am gyhoeddi hon ar BroAber360.

Agoriad swyddogol Lloches ger y môr Llansantffraid, Llanon

Nia Harries

Dathlu’r lloches newydd gyda gweithgareddau i’r teulu

 

12:26

Fuoch chi mewn Gŵyl Bro?

Cofiwch rannu stori fach am y profiad ar eich gwefan fro.

Mae’n hawdd – dim ond creu cyfri, yna Creu > Stori.

Fe rannwn bob stori yn y blog yma.

12:11

Sôn am BangorFelin360, fe rannodd un o’r trefnwyr ei theimladau â golwg360 cyn y penwythnos, ar ôl iddi fod trwy gyfnod anodd yn ystod Covid.

“Dw i’n gobeithio y gwneith hwn ddod â phobl allan, achos fydd lot o bobl wedi colli hyder a meddwl eu bod nhw ddim yn gallu cymdeithasu dim mwy,” medd Anwen Roberts.

Diolch Anwen am fwrw ati i drefnu digwyddiad gwerth chweil, ac am roi rheswm i bobol ddod ynghyd a mwynhau ar ôl amser mor hir.

12:08

Un o uchafbwyntiau’r penwythnos oedd Gŵyl Bro Y Felinheli – diwrnod llawn gweithgareddau i’r teulu a stondinau busnesau lleol.

Pwy wnaeth fwynhau’r sesiwn stori a symud gan Leisa Mererid? Ac oes na brifardd newydd wedi dysgu ei grefft yng ngweithdy barddoni Osian Owen?

Diolch o galon i un o griw BangorFelin360 – Brengain Glyn – am gynnal blog byw o’r holl weithgarwch. Mwynhewch bori trwy’r lluniau a’r fideos…

(Drafft)

Un o uchafbwyntiau’r penwythnos oedd Gŵyl Bro Y Felinheli – diwrnod llawn …

 

12:05

Daeth rhyw 30 o bobol i daith gerdded hamddenol yn ardal Bow Street a Llandre nos Iau.

Dyma rai lluniau gan Anwen Pierce ar BroAber360, oedd yn falch o weld ei “milltir sgwâr ar ei gorau yn yr heulwen hwyr”

Gŵyl Bro Bow Street a Llandre

Anwen Pierce

Cerdded a Chlonc yn ein milltir sgwâr

12:03

Darbi bêl-droed fawr fuodd mlaen ym Mangor nos Wener – o flaen tyrfa o dros 300.

Dyma stats y gêm gan Osian Glyn, ar BroWyddfa360 a BangorFelin360.

Bangor 1876 3-0 Llanberis

Osian Glyn

Y darans yn chwara’n dda er gwaetha’r sgôr.

09:49

*NEWYDD*

Bore ma mae stafell ddirgel arbennig iawn yn agor yn Llanddewi Brefi…. rhowch groeso i JENGYD!

A fydd pawb yn llwyddo i ddianc o’r stafell yn y New Inn cyn i’r hanner awr ddod i ben?

Cadwch lygad ar flog byw Jengyd ar Caron360 i weld wy sy’n mynd yn sownd, a phwy sy’n heb law ar jengyd!

Blog byw o JENGYD

Enfys Hatcher Davies

Escape Room Llanddewi Brefi – dewch i weld sut mae’n mynd.

Enfys Medi
Enfys Medi

Swnio’n ddigwyddiad cyffrous iawn yn Llanddewi!

Mae’r sylwadau wedi cau.