Spŵffs, steddfod ac englyn, ffotomarathon a ’marathon’ arall i Baris a nôl…

Rhaid o brif straeon y gwefannau bro yr wythnos hon. Sgen ti stori ar gyfer wythnos nesa? Amdani!

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Newyddion da yr wythnos – cynlluniau cymorth yn codi’n organig

Podlediad newydd sbon gan Lleu Bleddyn – gohebydd golwg360 sy’n gweithio ar straeon lleol o Arfon a Cheredigion. Gwerth gwrando, rhannu a thanysgrifio i glywed mwy.

Cefen gwlad ar waith – podlediad Bwletin Bro

Yng nghanol yr helynt, mae newyddion da – cynlluniau cymorth yn codi’n organig mewn ymateb i Covid19

 

Llun(iau) yr wythnos – holl enillwyr Ffotomarathon Aber

Cystadleuaeth ddigidol eleni a ddenodd gannoedd o gystadleuwyr dros benwythnos y Pasg. Diolch i Deian Creunant am y straeon ar BroAber360.

Ffotomarathon unigryw a llwyddiannus

Dros fil o luniau wedi eu cyflwyno dros y pedwar diwrnod i’r ffotomarathon Pasg

 

Sengl yr wythnos – KIM HON

Parti Grwndi yw sengl newydd y band o Ddyffryn Nantlle, sydd allan heddi. Rhowch eich headphones yn eich clustia a mwynhewch y sŵn…

Sengl Newydd: KIM HON – Parti Grwndi.

Gwrandewch ar sengl newydd Kim Hon

Spŵff yr wythnos – ‘Gwenith’ neu Gwion?

Does dim rhaid cymryd ein hunain yn rhy o ddifri’, oes e? Mae criw o bobol ifanc yng Ngheredigion wedi dechrau gwneud hwyl am ni’n hunain a’n hymatebion amrywiol i fywyd yn hunanynysu. Pa un o’r rhain yw’r hoff spŵff chi?

Gwrandwch ar Gwenith (pillar of the community)

Tafarn, sy’n gwerthu CWRW!

Curo Corona’n Cwcan

Ti ’di bod yn cwcan mwy yn ystod y corona, fel Gwion Ifan?

 

Stori chwaraeon yr wythnos – ymddeoliad Rhun Williams o’r gamp

Dim jest unrhyw stori yw hon ar BroWyddfa360, ond englyn – ie wir – i Rhun Williams o Lanrug sydd newydd ymddeol o fyd rygbi wedi anaf.

Tudalen Chwaraeon Eco’r Wyddfa – Ymddeoliad cynnar

Englyn o ddiolch i Rhun Williams o Lanrug, gorfu ymddeol yn gynnar o’i yrfa rygbi yn dilyn anaf

 

Fideo(s) yr wythnos: Steddfod Capel y Groes

Fe fu bron i Steddfod fach Capel y Groes (ger Llanwnnen, Llanbed) dorri’r we ddydd Mercher wrth gynnal steddfod leol ar-lein! Y cyntaf yn y byd erioed? Ie, bownd o fod!

Diolch i Luned Mair am fentro. Mae fideos y buddugwyr ar Clonc360.

Eisteddfod leol ddigidol gynta’r byd!

Mwy na 150 o blant dan 12 yn cystadlu trwy fideo ac ar-lein yn Eisteddfod Capel y Groes

 

Camp yr wythnos – aelodau a ffrindiau CFfI Pontsian (1,117 milltir mewn diwrnod)

Da iawn o Glwb Pontsian am ragori ar eich targed. A mensh arbennig i rywun arall o ardal clonc360 sef Rhythwyn Evans (91 oed fory) sydd am godi arian trwy gerdded rownd ei ardd 91 o weithiau. Pob hwyl gyda’r her, Rhythwyn!

O Gaerdydd i Gaergybi? Na, o Bontsiân i Baris… ac yn ôl

Clwb Ffermwyr Ifanc Pontsiân yn llwyddo i godi dros £7,000 ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd