Cyngor i olygyddion – ymdrin â lluniau a mwy

Ambell air o gyngor wrth gyhoeddi straeon ar wefannau bro.

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Lluniau

 • Cofiwch sicrhau eich bod yn hapus gyda’r ddelwedd nodwedd (a’r pennawd) cyn cyhoeddi, trwy bwyso’r botwm Rhagolwg. (Y ddelwedd nodwedd gyntaf honno fydd yn cael ei rhannu’n awtomatig ar Twitter.)
 • 640 x 396 pixel yw’r maint lleiaf posib ar gyfer derbyn lluniau.
 • Peidiwch â chael eich temptio i ddefnyddio sgrîn-luniau o luniau oddi ar ffôn, nac i dderbyn lluniau gan gyfranogwr trwy Whatsapp neu Messenger – bydd safon y llun yn lleihau’n sylweddol.
 • Os nad ydych yn siŵr a oes hawl defnyddio llun gan gyfranogwr (e.e. os yw’n dod o wefan lluniau fel Shutterstock), gwell dewis llun arall.
 • I newid delwedd nodwedd, tapiwch y llun gwreiddiol, yna
  • dewis y tab Llyfrgell Cyfrwng i chwilio am luniau sydd eisoes ar y wefan
  • dewis y tab Chwilio am lun i ddod o hyd i lun trwydded agored. 

 

Hawl i ddefnyddio lluniau

 • Mae hawl cyhoeddi llun sydd wedi’i dynnu gennych chi neu’r cyfranogwr ar dir cyhoeddus.
 • Mae cael caniatâd ar lafar gan riant yn iawn ar gyfer cyhoeddi llun plentyn dan 16 oed, neu gan yr ysgol/sefydliad y maent ynddi ar y pryd. 
 • Mae angen holi caniatâd y perchennog cyn cyhoeddi ei lun ar y wefan fro (e.e. o gyfryngau cymdeithasol).

 

Y bocsys ar y dde: tagiau, categorïau a blaenoriaeth

 • Mae dewis categorïau ac ychwanegu tagiau i stori yn ei gwneud yn haws chwilio amdani yn nes ymlaen.
 • Gallwch ddewis mwy nag un categori ar gyfer stori.
 • Gallwch benderfynu ein bod am i rai straeon gael blaenoriaeth, trwy dicio’r rhifau 1 i 5 dan Blaenoriaeth ar y dde. Ond cofiwch fynd yn ôl i newid hyn yn aml, rhag i’ch hafan ymddangos yn statig, gyda’r un stori yn aros ar y brig am sbel!

 

Faint o hawl sydd gan olygyddion i olygu ar wefan fro?

 • Chi sy’n cyhoeddi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn hapus gyda’r stori, a chofiwch mai’r darllenydd sydd bwysicaf.
 • Wedi dweud hynny, mae’n bwysig peidio pechu pobol oherwydd annog mwy o bobol i gyfranogi yw’r nod, felly does dim angen gwneud newidiadau diangen.
 • Os ydych am newid rhywbeth yn sylweddol, mae’n syniad trafod y peth gyda’r cyfranogwr lleol ac egluro unrhyw newidiadau mawr (os oes brys i gyhoeddi, trafodwch ar ôl hynny).

 

Cwynion am y cynnwys

Anaml iawn y bydd rhywun yn cwyno am gynnwys gan gyfranogwyr lleol, ond os bydd 3 pherson yn tapio’r botwm ‘cwyno’ ar stori bydd hi’n dod i lawr er mwyn i chi ei hystyried. Cofiwch, yn wahanol i brint, mae modd tynnu rhywbeth i lawr o’r we os oes wir angen. Os oes cwyn ddifrifol, gwell tynnu rhywbeth i lawr dros dro i roi cyfle i chi ystyried.