Tips360 #6 – Penodi swyddog cyfryngau yn dy glwb

Beth am benodi person i dynnu lluniau, creu fideos a rhannu hanes dy glwb ar gyfryngau cymdeithasol?

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Beth am gael swyddog cyfryngau yn dy glwb neu gymdeithas?

Mae CFfI Dyffryn Nantlle wedi gwneud – a phenodi Elen Williams yn swyddog Bro360 i’r clwb am eleni!

* Mae datblygu rolau sy’n symud gyda’r oes, rhannu’r gwaith o redeg clwb, a cheisio ddod o hyd i bobol newydd i gymryd at wahanol swyddi bob blwyddyn neu ddwy, yn helpu’r clwb i symud ymlaen a chryfhau.

* Mae hefyd yn gallu bod yn ffordd dda o gynnwys pobol newydd yn eich gweithgarwch, trwy wneud rhywbeth maen nhw’n ei fwynhau.

Mwy am Elen yma ?

‘Swyddog Bro360’ cynta’r clybiau

Lowri Jones

Elen Williams o Bantglas yw Swyddog Bro360 cynta Cymru!