Dydd Mawrth yn Eisteddfod yr Urdd

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Dilynwch hynt a helynt pobol ifanc Arfon a Cheredigion ar flog byw Bro360!

17:04

17:03

16:10

15:57

15:44

Ecsgliwsif!

Cyfle i glywed côr Ysgol Bro Teifi yn ymarfer ar y maes, cyn cystadlu ar y llwyfan nes ymlaen.

Pob hwyl iddyn nhw yn y gystadleuaeth ar y llwyfan am 4.45pm, a da iawn i Ffion a Peredur am fod yn ohebwyr bro!

15:42

Elen a Marged o Ysgol Bro Pedr / Cwmann yn edrych nôl ar y gystadleuaeth Cogurdd.

15:07

14:50

? CANLYNIAD! ?

Parti Cerdd Dant Bl6 ac Iau (D)

1af – Ysgol Plascrug, Ceredigion

14:49

? CANLYNIAD! ?

Deuawd Bl6 ac Iau

1af – Fflur Erin a Seren, Ysgol y Garnedd, Arfon

14:48

? CANLYNIAD! ?

Grwp Llefaru Bl6 ac Iau

2il – Ysgol Bro Teifi, Ceredigion