Dydd Llun yn Eisteddfod yr Urdd

Croeso i flog byw Bro360 – dilynwch ni gydol y dydd i weld hynt helynt pobol ifanc Arfon a Cheredigion.

11:10

CANLYNIAD!

Cystadleuaeth: Adolygu Ffilm

2il i Maelan Gwyn Prys o Ysgol Llandwrog

Crëodd Maelan ffilm ‘Pluen Eira’

Diolch i’n gohebwyr bro, Dafydd a Gwion o Ysgol Llandrwog, am ddod â’r newyddion yma i ni!

10:41

Dyma griw o Ysgol Llandwrog yn y rhagbrawf bore ’ma. Ac maent wedi cael llwyfan!
Pob lwc pnawn ’ma!

10:33