Mehefin 2024

Rhifyn 420 Mehefin -2024

Y Glannau
gan Y Glannau

Y GLANNAU -Rhif 420 : MEHEFIN 2024

 

       Erthyglau

 1. Ffenestr Ddwyreiniol Eglwys y Santes Fair a Sant Beuno, Chwitffordd. Hanes ffenestr er côf am Alexander Cope a bu fawr 150 o flynyddoedd yn ôl.
 2. Sir Ddinbych yn galw ar bobl i ystyried dod yn ofalwyr maeth.
 3. Adroddiad am Ganghennau Merched y Wawr, Colwyn a Glyn Maelor.
 4. Gwaith pwysig i helpu dau aderyn prin; y mor- wennol ar wennol ddu.
 5. Gwaith ‘Soroptomist’ Rhyngwladol y Rhyl a’r cylch.
 6. Urdd Cyfeillion Ysbyty Glan Clwyd – nodi penblwydd Heulwen Caldicott yn 90 oed.
 7. Pensil Gwladwr- Norman Closs – “prydferthwch prin oedd yn fy ngardd”.
 8. Difyrion Digidol – Deian ap Rhisiart.
 9. Cylch Cinio Sir Y Fflint.
 10. Gwahoddiad i’r Cinio Mawr.
 11. Cor Meibion Trelawnyd.
 12. Maes y Meddyg – Pendroni am y Bendro – Dr Dyfan Jones.
 13. Pencampwyr! (Clwb Pel Droed Trefynnon – Steven Jones).

Newyddion Trefi a Phentrefi

Abergele, Rhuddlan, Rhydwen, Gorsedd, Brynffordd a Chalcoed, Llanelwy, Treffynnon ac y Rhyl

Newyddion Ysgolion

Ysgol y Llys, Ysgol Dewi Sant, Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Trelogan ac Ysgol Gwenffrwd

O’r Gegin

‘Pasta a Limone’ mewn un sospan

Croesair

 

 

 

 

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud