Mai 2024

Y Dinesydd

Y Dinesydd
gan Y Dinesydd

Golygwyd gan Manon Phillips

  • Lansiad Tafwyl a chyhoeddi lein-yp anhygoel 2024 a fydd yn cynnwys Eden, Yws Gwynedd, Al Lewis, Fleur de Lys, Gwilym, Rio 18
  • Parchg Evan Morgan – Dathlu 25 mlynedd o weinidogaeth yn y ddinas
  • Côr Bechgyn Taf – Enillwyr categori y corau Lleisiau Unfath yn Côr Cymru S4C 2024
  • Moli’r Magnolia gyda Tim Hartley
  • Adolygiad Gwilym Morgan o ‘Parti Priodas’ yn Theatr y Sherman

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Ymunwch â’r sgwrs

m powell
m powell

noswaith dda, rydw i wedi ceisio cysylltu ar wefan dinesydd i son am erthygl posib.
Mae grwp cymunedol yn ceisio ailagor tafarn y ‘six bells’ fel hwb ar gyfer y gymuneb, y llwybr arfordir a’r gwastadau Gwent. Mae wedi’i lleoli yn y pentref Llanbedr Gwynllwg rhwng Caerdydd a Chasnewydd. Gall erthygl fod yn help i godi ymwybyddiaeth.
Diolch