Chwefror 2024

Rhifyn 416 Y Glannau

Y Glannau
gan Y Glannau

Y Glannau – Chwefror 2024

Rhifyn 416

Erthyglau

‘Argyfwng Tai a Bygythiad i Ddyfodol y Gymraeg (Wallis George)-Tud. 1 a 2

Cymdeithas yr Hafan Deg- Tud. 6

Lansio prosiect newydd i ddarparu cefnogaeth Cynhwysiant Digidol yn Sir Ddinbych -Tud.6

Cymdeithas Emrys ap Iwan (Myfyr Griffiths) -Tud.7

Yda Chi’n Cofio ?(Clwb Triban )- Tud. 7

Pensil Gwladwr ( Ac ar Y Graig hon)-Norman Closs

Atgofion Hen Ddyddiau Albert Royles (Gareth Lloyd Jones)-Tud.9

Maes y Meddyg ( Meddygon y Canoloesol)-Dr Dyfan Jones-Tud.10

Gwaith yn rhoi bywyd newydd i hen randiroedd Prestatyn-tud.10

Colofn yr Ifanc (Yr Academi Amaeth)—Lilo Davies Tud.11

Radio Foulkes (Cynhyrchwyd yn Y Rhyl 1926)-Tud 11

Llais y Derwent -Philip a Lisa Lloyd Tud.12

Crus-T Subbuteo yn Destyn Trafod (Steven Jones)-Tud.16

Hen Luniau  (Agor y Lein a Cei Mostyn)- Tud 9

Y Dyddiadur  Tud.3

O’r Gegin (Pei meringue Lemwn)-Tud 3

Llythyr-Enw hollol saesneg ar ddatblygiad newydd yn safle Lluesty,Treffynnon !

Newyddion Trefi a Phentrefi

Prestatyn -Tud. 4, Llanelwy -Tud. 5,Tremeirchion-Tud. 6, Brynffordd a Chalcoed-Tud. 7

Treffynnon -Tud.9, Rhydwen -Tud. 16, Pantasaff -Tud .12, Trelawnyd -Tud. 12

Y Rhyl-Tud. 13, Abergele Tud13, Dyserth Tud.13

Newyddion Ysgolion

Ysgol Gynradd Trelogan -Tud.14.Ysgol Glan Clwyd Tud 14 ac Ysgol Esgob Morgan Tud.5

Croesair -Tud.15

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud