Chwefror 2024

Rhifyn cyntaf y flwyddyn o’r Glorian

Y Glorian
gan Y Glorian

Yn y rhifyn yma mae digon o hanesion, sy’n cynnwys:

 • Pen-blwydd hapus Anti Neli!
 • Clwb Rotari Llangefni
 • Cyngerdd Nadolig Hogia Llanbobman a Chôr Esceifiog
 • Calendr Digwyddiadau
 • Hanesion o’r pentrefi
 • Atgofion am glwb pêl droed Aberffraw
 • Cofio’r Parch Emlyn Richards
 • Cip ar Hanes Talwrn
 • Newyddion Rhun ap Iorwerth
 • Cofio Leah Owen
 • Byd y Corau
 • Portreadau Bro – Robat Idris Davies
 • Teyrngedau
 • Rhosydd Bach
 • Hanes o’r Ysgolion

Dweud eich dweud