Mai 2024

Arwyddion y Gwanwyn wedi tywydd garw

Y Gadlas
gan Y Gadlas

Cefn Meiriadog oedd yng ngofal y golygu mis yma – Diolch iddynt.           Os y dderwen ddeilia gynta’                                                                 Haf a sychder a ganlyna;                                                                     Os dail yr onnen gyntaf welir                                                                   Mae haf gwlyb yn eithaf sicr

Diarhebion tywydd mis Mai a sylwadau tri o ffermwyr Cefn Meiriadog. LLond lle o luniau, cyfarchion a gweithgareddau dros y mis ac erthyglau difyr, a newyddion y pentrefi wrth gwrs.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud