Polisi preifatrwydd

Pwy ydym ni

Cyfeiriad ein gwefan yw: https://360.cymru.

Pa ddata personol rydym yn eu casglu a pham rydym yn eu casglu

Sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y wefan rydym yn casglu’r data sy’n cael eu dangos yn y ffurflen sylwadau a hefyd cyfeiriad IP a llinyn asiant defnyddiwr porwr yr ymwelydd er mwyn cynorthwyo i ganfod sbam.

Efallai y bydd llinyn dienw wedi ei greu o’ch cyfeiriad e-bost (sydd hefyd yn cael ei alw’n hash), yn cael ei ddarparu i’r gwasanaeth Gravatar i weld os ydych yn ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd Gravatar i’w weld yma: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl cymeradwyo eich sylw, mae eich llun proffil yn weladwy i’r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.

Cyfrwng

Os ydych yn llwytho delweddau i fyny i’r wefan, dylech osgoi llwytho delweddau sy’n cynnwys data lleoliad GPS EXIF wedi ei fewnblannu. Gall ymwelwyr i’r wefan lwytho i lawr a thynnu unrhyw ddata lleoliad o ddelweddau ar y wefan.

Ffurflenni cyswllt

Cwcis

Os byddwch yn gadael sylw ar ein gwefan gallwch gytuno i gadw eich enw, cyfeiriad e-bost, a gwefan ar gwcis. Mae’r rhain er hwylustod i chi fel nad oes angen i chi lanw eich manylion eto pan fyddwch yn gadael sylw arall. Bydd y cwcis yma’n para am un flwyddyn.

Os oes gennych gyfrif ac yn mewngofnodi i’r wefan hon, byddwn yn gosod cwci dros dro er mwyn penderfynu os yw eich porwr yn derbyn cwcis. Nid yw’r cwci yma’n cynnwys unrhyw ddata personol a bydd yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau’r porwr.

Pan byddwch yn allgofnodi, byddwn hefyd yn gosod nifer o gwcis i gadw eich manylion mewngofnodi a’ch dewisiadau dangos sgrin. Mae cwcis mewngofnodi yn para am ddau ddiwrnod a cwcis dewisiadau sgrin yn para am flwyddyn. Os fyddwch chi’n dewis “Cofio Fi”, bydd eich mewngofnod yn para am bythefnos. Os fyddwch yn allgofnodi o’ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi’n cael eu tynnu.

Os byddwch yn golygu neu gyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Nid yw’r cwci yn cynnwys unrhyw ddata personol ac yn dangos dynodiad cofnod yr erthygl rydych newydd ei golygu. Daw i ben ar ôl 1 diwrnod.

Cynnwys wedi ei fewnblannu o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi ei fewnblannu (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys wedi ei fewnblannu o wefannau eraill yn ymddwyn yn union yr un ffordd ag os yw’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Gall fod y gwefannau hyn yn casglu data amdanoch chi, defnyddio cwcis, mewnblannu tracio trydydd parti ychwanegol a monitro eich rhyngweithio gyda’r cynnwys yna sydd wedi ei fewnblannu, gan gynnwys eich rhyngweithio gyda’r cynnwys wedi ei fewnblannu os oes gennych gyfrif ac wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Dadansoddi Gwe

Gyda phwy rydym yn rhannu eich data

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data

Os byddwch yn gadael sylw, bydd y sylw a’i feta data yn cael ei gadw am byth. Mae hyn er mwyn i ni adnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau sy’n dilyn yn awtomatig yn lle eu dal yn y ciw cymedroli.

Ar gyfer defnyddwyr sy’n cofrestru ar ein gwefan (os o gwbl), rydym hefyd yn cadw’r manylion personol maen nhw’n ei ddarparu yn eu proffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu neu ddileu eu manylion personol ar unrhyw adeg (er nad oes modd iddyn nhw newid eu henw defnyddiwr). Gall gweinyddwr gwefan hefyd weld a golygu’r manylion hynny.

Pa hawliau sydd gennych dros eich data

Os oes gennych gyfrif neu wedi gadael sylwadau ar y wefan hon, gallwch ofyn i gael derbyn ffeil wedi ei hallforio o’r data personol rydym yn eu dal amdanoch chi, gan gynnwys unrhyw ddata rydych wedi eu darparu i ni. Gallwch hefyd ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol rydym yn eu dal amdanoch chi. Nid yw hyn yn cynnwys data rydym yn rhwymedig i’w cadw am bwrpasau gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

I ble rydym yn anfon eich data

Efallai fod sylwadau ymwelwyr yn cael eu gwirio drwy wasanaeth canfod sbam awtomatig.

Eich manylion cyswllt

Gwybodaeth ychwanegol

Sut rydym ni’n diogelu eich data

Pa drefniadau ynglŷn â cholli data sydd gennych ar waith

Pa drydydd parti sy’n darparu data i ni

Pa benderfynu awtomatig a/neu broffilio rydym yn ei wneud gyda data defnyddwyr

Gofynion datgelu diwydiannau rheoledig