Miwtini Llawryddion

Rhaglen hyfforddiant newydd a chefnogaeth ariannol ar gael i bobol llawrydd lleol

gan Jade Owen

Mae Llwyddo’n Lleol 2050, Arloesi Gwynedd Wledig, a Hwb Menter wedi dod at ein gilydd i gynnig rhaglen hyfforddiant arbennig 8 wythnos i bobol llawrydd yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Mae’r rhaglen wedi’i theilwra i rai sy’n bwriadu neu newydd ddod yn weithwyr llawrydd. Bydd y sesiynau’n cael eu harwain gan Georgina Merckel o Anglesey & Gwynedd Link, sy’n hyfforddi ac yn mentora perchnogion busnes.

Bydd cefnogaeth ariannol hefyd ar gael yn ystod y rhaglen.

Ymgeisiwch heddiw.