Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Môn

Dewch draw i gefnogi pobl ifanc yr Ynys heddiw!

Lowri Hughes
gan Lowri Hughes
PXL_20221029_174755877

Caderio Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2022

Diwrnod Mawr Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Ynys Môn wedi cyrraedd!

Hoffwn ddymuno pob lwc i bawb fydd yn cystadlu ar y llwyfan neu yn yr adran gwaith cartref heddiw. A fydd yno deilyngdod?

Fydd yr Eisteddfod yn cychwyn am 11yb, yn Cae Sioe Mona.

Pris Mynediad fydd £7 i oedolion neu £2 i blant! Dewch i gefnogi pobl ifanc yr Ynys!

Cofiwch ddilyn blog byw o holl fwrlwm a chystadlu’r dydd yma ar Môn360.

Gwelwch lun o ein Eisteddfod lliwgar flwyddyn diwethaf!