Pêl-droed Ysgol Bro Siôn Cwilt

Stori am gystadleuaeth yr Urdd, gan Isaac a Logan

gan Donna Wyn Thomas

Ar ddydd Mawrth y 18fed o Ebrill, cawson ni fechgyn o flynyddoedd 5 a 6 ddiwrnod o daclo a brwydro wrth chwarae pêl-droed yng nghystadleuaeth yr Urdd i ysgolion Ceredigion.

Cawson ni gyfle i chwarae yn erbyn ysgolion Llanilar, Bro Pedr a Phlascrug. Er na chawson ni lwyddiant, cawsom ddiwrnod wrth ein boddau! Diolch i Miss Cerys Evans a Miss Gwawr am ein hyfforddi.