Whant gohebu o’r Genedlaethol?

Tocyn dydd am ddim i ohebwyr bro yn yr Eisteddfod yn Nhregaron

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Whant gohebu am ddiwrnod neu ddau yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol?

  • ffindio straeon o’r maes
  • torri newyddion
  • darlledu’n fyw

Mae Caron360 a’ch gwefan fro chi yn chwilio am ohebwyr yn ystod wythnos gynta mis Awst.

Dim ond ffôn poced ac egni sydd eisiau arnoch chi… ac fe gewch chi docyn maes (pas y wasg) a hyfforddiant am ddim ar y dydd.

Rhowch w’bod erbyn 18 Gorffennaf fan bella: anfonwch neges at lowrijones@golwg.cymru.

Nifer cyfyngedig sydd ar gael, felly cyntaf i’r felin!

Lansiad | Camu gan Iola Ynyr

19:30, 12 Mehefin (Am ddim)

drama

07:00, 13 Mehefin (£4 i oedolion a £2 i blant)

Taith Gerdded Llyn y Gadair

18:00, 13 Mehefin (Am ddim neu £1 am drafnidiaeth i Rhyd Ddu)

Comedi yn Y Cŵps

19:30, 13 Mehefin (£5 ymlaen llaw / £8 ar y drws)