Hwyl Hael Jacob!

Bois a Gilfach a Dewi Pws yn y Tŷ Gwerin

Sion Wyn
gan Sion Wyn

Heddiw, (Dydd Gwener y 5ed o Awst) buodd Bois y Gilfach a Dewi Pws yn perfformio ‘Hwyl Hael Jacob’ yn y Tŷ Gwerin, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron.

Roedd hi’n braf iawn gweld cynulleidfa niferus iawn a phawb yn mwynhau ac yn chwerthin! Detholiad o’r sioe wreiddiol o 2017 oedd y perfformiad, sef cyfuniad o rai o straeon, limrigau a chaneuon ysgafn y diweddar Jacob Davies.

“Bardd bach cyffredin o’r wlad dw’i,

Heb fawr o addysg na’r un ‘degree'”

Jacob Davies

Gallwch ddal Bois y Gilfach ar Lwyfan y Maes yfory (Dydd Sadwrn y 6ed o Awst) am 12 y.p. Cofiwch eu cefnogi.