Y Diafol a’r Gloch- Prosiect Cynefin Ysgol Llanarth

Gan ddisgyblion dosbarth Gudo

Manon Wright
gan Manon Wright
2535DF07-B76B-481A-9D08
356ED5BA-25B2-466B-A50C
810CAF25-EF1E-411E-A5F9
6BED29D3-6A6D-4B3E-99C3
37C8D566-99AA-4509-8F88
5D3A5142-24AA-4ACC-A35C
E743D439-FF5C-4A55-BEE3
0453C572-067F-495D-AED2

Bu disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 Ysgol Llanarth yn cynllunio a chreu lluniau i gyd fynd â chwedl leol Y Diafol a’r Gloch.

Cafwyd llawer o hwyl yn cydweithio gyda CISP multimedia er mwyn creu tudalen ar gyfer cylchgrawn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion.

Dyma luniau ohonynt yn gweithio’n galed.