Crug Mawr – prosiect Cynefin Ysgol Penparc

Dysgu a chreu yn Ysgol Gymunedol Penparc

gan Trystan Phillips
Arddangosfa-Penparc

Crug Mawr

Yn dilyn gwaith ymchwil disgyblion Ysgol Gymunedol Penparc ar Grug Mawr, hyfryd oedd parhau i ymchwilio a chreu ar y testun.  Y podlediad wedi bod yn sbardun gwerthfawr ac hynod o ddiddorol, diolch yn fawr!