Gŵyl Bro yn “ffordd wych o arfogi pobol leol i fentro, cydgynnal, a dathlu ein diwylliant”

Casglu barn trefnwyr a mynychwyr digwyddiadau Gŵyl Bro

Lowri Jones
gan Lowri Jones
1
2
3
4
5
6
7
8

Ar ôl y prysurdeb ar benwythnos cyntaf Medi eleni, fe grëodd Bro360 holiadur i gasglu barn am y syniad newydd, Gŵyl Bro.

Pwyswch ar y lluniau i weld crynodeb o ymatebion mynychwyr a threfnwyr y digwyddiadau lleol yma a gafodd eu trefnu i’r fro, gan y fro.